Wednesday, February 28, 2007

(:) seksuaaltimurlaste liikumine


mihkel raud reetis oma põhimõtted
selle asemel et seksuaaltimurlaste liikumises
näha feminismi, soolist võrdõiguslikkust
isikuvabaduste triumfi ja sammu pedofiila
te fakto tunnustamise suunas
tõmbab mihkel kooliprostitutsioonile vett

millest selline ootamatu usutaganemine

ehk mihkel polgi nii munn mees
nagu tema vasakliberaalne
bublitsistlik saast meile
selgeks teha üritab

mida me sellest järeldame

kui asjaks läheb siis
hüppvad vasakliberaalid
ikka alt ära
.

No comments: