Tuesday, February 26, 2008

[€] Anu Saagim ja Ingrid Tähismaa Tartu NAKis

Eile õhtul võeti pärast Ateistlikku Aftekat ehk Ateistliku Afteka aftekal Tartu NAK-i kaks uut liiget: kunstnikud Albert Gulk ja Marja-Liisa Plats. Ühtlasi oleks võinud laekuda ettepanek võtta NAKi liikmeteks Anu Saagim ja Ingrid Tähismaa, aga õnneks ei olnud keegi nii tark. Et meil on nüüd Albert ja Liisu, ent Anu ja Ingridit ei ole.

[€] NAKis uud liikmed, skandaalselt ilusad ja kuulsad

Eile õhtul võeti pärast Ateistlikku Aftekat ehk Ateistliku Afteka aftekal Tartu NAK-i kaks uut liiget: kunstnikud Albert Gulk ja Marja-Liisa Plats. Ettepaneku tegid Aapo Ilves ja Wimberg, seda toetasid Veiko Märka ja Contra.

Albert Gulk on NAK-i kaaskonnas liikunud alates selle loomisest peale, ta on eesti kunstimaailmas tunnustatud autor, kes on lisaks muule illustreerinud ka naklaste (Märka, Ruitlane) raamatuid. Lähemalt Google'ist.

Marja-Liisa Plats on andekas lasteraamatute illustreerija, sel alal kindlasti tulevikutegija, kelle loomingut võib leida Heiki Vilepi, Voldemar Milleri jt raamatutest, ajakirjast Täheke jm. Lähemalt Raamatukoist.

Monday, February 25, 2008

[€] Lätete pääl 2008 ettekanded


Salumaa ettekanne Lätete pääl 2008 osutus nii populaarseks, et EPL tõmbas selle endale, torkis esilehele. Järelikult vajame uusi ettekandeid. Seminar, muuseas, toimub Hiiumaal 11.-13. juulil 2008. Huvilistel kirjutada afanasjev (ätt) hot (punkt) ee

Sunday, February 24, 2008

Tõe konstrueerimineNii juhtub kui Jaaks liiga palju joob..

Wednesday, February 20, 2008

suur edgar, sa oled võimas

edgar luges contra luulet ja mis edasi sai

meenutan siinkohal, et kuna edgar nagunii presidendi vastuvõtule ei lähe, siis peab ta ilmselt tulema hoopis sellele vastuvõtule.

suur pidu

TARTU NAK KORRALDAB ATEISTLIKU EV JUUBELIÕHTU

Eesti riigi sünnipäevapidustuste kavas on 24. veebruaril vähemalt kolm jumalateenistust luteri kirikutes. Samal ajal mitte ühtegi muude konfessioonide üritust, aga ka mitte ühtegi üritust spetsiaalselt mitteusklikele (allikas: www.eesti90.ee).

On tekkinud oht, et luterlased, keda viimase rahvaloenduse andmeil oli vaid 13,6% täiskasvanud elanikkonnast, kehtestavad psühholoogilise apartheidirežiimi mitteusklike üle. Kujutades ette, et nad on kuidagi väärikamad ja eelisõigustatumad muude elanikkonna kihtidega võrreldes, üritab nende klikk salaliku maona mässida end kõigi Eesti riigi lojaalsetele kodanikele kallite sümbolite, tähtpäevade ja aadete ümber. Et sellele vastu seista, korraldab Tartu NAK 25. veebruaril kell 19 Tartu Kirjanduse Maja krüptis ATEISTLIKU KIRJANDUSÕHTU.

Meie eesmärk on näidata, et ka ateistid on täisväärtuslikud Eesti Vabariigi kodanikud, kes ei kavatse lasta oma kodumaa sünnipäeva usurpeerida ühel kitsal kildkonnal, mille ainsaks eesmärgiks on hoida võimalikult suurt osa rahvast lapsikute väljamõeldiste ja eksitavate tulevikuperspektiivide kütkes.

Kui sa ei saa tulla meie üritusele, loe sel õhtul luulet kodus! Kui sulle luule ei meeldi, laula ja tantsi!Kui sa ei oska ka laulda ja tantsida, löö vähemalt trummi!

Eesti Vabariigi sünnipäeva rõõm ei tohi olla äravalitud sekti eralõbu!"

eile tärkas ateism mus
panni alla katekismus!"
(Jaan Pehk)

Pressiteate koostas NAKi volitatud isik Veiko Märka

Saturday, February 16, 2008

piltmõistatus ehk taani lipp

iga naklase süda läheb seda fotot vaadates soojaks. teised arvaku ära: kes on pildil? miks?

Monday, February 11, 2008

[€] NAK on ühiskonna au, mõistus ja südametunnistus

Anonüümne ütles...
Paraku tuleb nentida, et see teadaanne siin ei võta ära NAK-ilt siiski kui joomarite, roppurite ja osaliselt liiga lõdvalt ühest voodist teise aelejate mainet. NAK on kõvasti alla käinud, on ju nii.
Viimati ilmus mingi tobe pornoraamat, mis polnud eriti tõsiselt võetav teos, pigem viinapudeli taga ninnu-nännutatu kirjapanek ja siis selle illustreerimine rohkete oma fotodega. Miks peab Ruitlasest (toodud lihtsalt näitena) olema ühes õhukeses raamatus kolm fotot - see ei ole omane ühele tõsiselt võetavale kirjandusteosele.

esmaspäev, 11. Veebruar 2008. a 9:50

Sunday, February 10, 2008

tähismaade mannetu blogi arvati tõsiseltvõetavate tribuunide hulgast välja

Irja ja Inno blogi. Tartu NAK-i seisukoht

Käesoleva postituse adresseerin kõigile Tartu Noorte Autorite Koondise (NAK) sõpradele, kaaslastele, fännidele ja heasoovijatele - kõigile NAK-i tegemistest ja käekäigust huvitatud inimestele. Aga samas ka kogu kirjandus- ja kultuuriüldsusele. Kuna neil on õigus ja vajadus teada. See on teadaanne Irja ja Inno blogi küsimuses.

Irja ja Inno on NAK-i liikmed. Ja nende blogi kui nende looming ja eneseväljendus oleks ju nagu ühtlasi ka NAK-i looming ja eneseväljendus, ning selle blogi seisukohad ja tõekspidamised osa NAK-i seisukohtadest ja tõekspidamistest. Seonduvalt kõnealuse blogi erandliku iseloomu ja olemusega on aga siinkohal vajalik teha mõned täpsustused.

Viimase poole aasta jooksul on Irja ja Inno blogist saanud üks Eesti tuntumaid ja külastatavamaid blogisid - võlgnedes oma populaarsuse sellele, et tegeleb avaliku elu tegelaste kohta diskrediteeriva info kokkuostmise ja avaldamisega ning piiritundetu inimeste eraelus tuhnimisega. Seejuures omandab see tuhnimine sageli sopaga üle kallamise või sõimamise vormi, jahmatades oma ebaeetilisusega. Enamasti on see tegevus eesmärgipärane - üritatakse kedagi tema ametikohalt vabastada või kellegi usaldusväärsust nõrgendada.

Ilmselt leidub Irja ja Inno blogil teatud hulk austajaid ja fänne. Aga nagu võib näha, kuulda ja lugeda, ja nagu võib ka täiesti enesestmõistetavalt arvata ja eeldada, on neid inimesi, kes Irja ja Inno blogi tegevust täiesti laiduväärseks ja inetuks või lausa jäledaks peavad, oluliselt suurem hulk. Ja kui neil inimestel on vähegi soovi või teadlikkust teha üldistust üksikult üldisele, siis on nende inimeste silmis laiduväärne ja inetu või lausa jäle ka Tartu NAK tervikuna.

Milline on Tartu NAK-i seisukoht Irja ja Inno blogi küsimuses? Esitan selle alljärgnevalt, võttes kokku kümmekonna tuumikusse kuuluva liikme seisukohad, nagu need on kuuldavale toodud omavahelistes vestlustes ja aruteludes. See seisukoht on: NAK ei solidariseeru Irja ja Inno tegevusega, nagu see väljendub kõnealuses blogis. NAK ei toeta Irja ja Inno blogi tegevust ega jaga seal esitatud seisukohti - või teeb seda ainult üksikutes juhuslikes küsimustes. NAK palub mitte lugeda Irja ja Inno blogi NAK-i eneseväljenduseks. Eriti mõistab NAK hukka kõnealuse blogi piiritundetu, lausa ründava sekkumise teiste inimeste eraellu.

Seejuures tuleb rõhutada, et inimestena on Irja ja Inno väga toredad ning nende osalemine Tartu NAK-i üritustel pole seni kaasa toonud mingeid probleeme, vastupidi, nende seltskond on alati olnud väga meeldiv. Samuti on Irja suurepärane luuletaja. Seda suurema kahjutundega peab NAK kui kollektiiv võtma nende blogi suhtes täielikult eitava seisukoha ning paluma avalikkusel seda mitte seostada Tartu NAK-i tegevusega.

WimbergTartu NAK-i liige aastast 2000

Friday, February 08, 2008

malta-eesti sõpruskohtumine brüsselis 02. 02. 2008

vasakult esimene on noor malta kirjanik miriam, võib-olla tulevane esimene NAKlane sellest saareriigist, paremalt teine on vahur afanasjev, esimene belglasest NAKlane. või, noh, brüssellasest ikka.

Wednesday, February 06, 2008

[NAK:6273] delfiNAKaarium

Aapo Ilves
to org.nak
show details
19:22 (32 minutes ago)
Piret Jaaksi vorm parem kui varem
Veiko Märka tegi telesaates strippi
Andra Teede: ma ei ole Wimbergiga koos!
Afanasjev: mu tissid on ikka liiga suured
Aapo Ilves kindlustas oma rinnakarva
Ruitlane jäi ema käeraudadesse kinni
40-kroonine Kreem on „nooruse saladus”
Purjus Gulk neelas koduvõtme alla
Jaan Pehk jäi pesumasinasse kinni
Mees võitis seksnukuvaidluse
Müüakse haruldast luuletamisvastast seadeldist

Sunday, February 03, 2008

brüsselaatoridFotokunstnik Ivar Stolfot, Raido Laht Eesti Majast, Brüsselaator Afa ja veel üks kutt pildiga.