Sunday, February 10, 2008

tähismaade mannetu blogi arvati tõsiseltvõetavate tribuunide hulgast välja

Irja ja Inno blogi. Tartu NAK-i seisukoht

Käesoleva postituse adresseerin kõigile Tartu Noorte Autorite Koondise (NAK) sõpradele, kaaslastele, fännidele ja heasoovijatele - kõigile NAK-i tegemistest ja käekäigust huvitatud inimestele. Aga samas ka kogu kirjandus- ja kultuuriüldsusele. Kuna neil on õigus ja vajadus teada. See on teadaanne Irja ja Inno blogi küsimuses.

Irja ja Inno on NAK-i liikmed. Ja nende blogi kui nende looming ja eneseväljendus oleks ju nagu ühtlasi ka NAK-i looming ja eneseväljendus, ning selle blogi seisukohad ja tõekspidamised osa NAK-i seisukohtadest ja tõekspidamistest. Seonduvalt kõnealuse blogi erandliku iseloomu ja olemusega on aga siinkohal vajalik teha mõned täpsustused.

Viimase poole aasta jooksul on Irja ja Inno blogist saanud üks Eesti tuntumaid ja külastatavamaid blogisid - võlgnedes oma populaarsuse sellele, et tegeleb avaliku elu tegelaste kohta diskrediteeriva info kokkuostmise ja avaldamisega ning piiritundetu inimeste eraelus tuhnimisega. Seejuures omandab see tuhnimine sageli sopaga üle kallamise või sõimamise vormi, jahmatades oma ebaeetilisusega. Enamasti on see tegevus eesmärgipärane - üritatakse kedagi tema ametikohalt vabastada või kellegi usaldusväärsust nõrgendada.

Ilmselt leidub Irja ja Inno blogil teatud hulk austajaid ja fänne. Aga nagu võib näha, kuulda ja lugeda, ja nagu võib ka täiesti enesestmõistetavalt arvata ja eeldada, on neid inimesi, kes Irja ja Inno blogi tegevust täiesti laiduväärseks ja inetuks või lausa jäledaks peavad, oluliselt suurem hulk. Ja kui neil inimestel on vähegi soovi või teadlikkust teha üldistust üksikult üldisele, siis on nende inimeste silmis laiduväärne ja inetu või lausa jäle ka Tartu NAK tervikuna.

Milline on Tartu NAK-i seisukoht Irja ja Inno blogi küsimuses? Esitan selle alljärgnevalt, võttes kokku kümmekonna tuumikusse kuuluva liikme seisukohad, nagu need on kuuldavale toodud omavahelistes vestlustes ja aruteludes. See seisukoht on: NAK ei solidariseeru Irja ja Inno tegevusega, nagu see väljendub kõnealuses blogis. NAK ei toeta Irja ja Inno blogi tegevust ega jaga seal esitatud seisukohti - või teeb seda ainult üksikutes juhuslikes küsimustes. NAK palub mitte lugeda Irja ja Inno blogi NAK-i eneseväljenduseks. Eriti mõistab NAK hukka kõnealuse blogi piiritundetu, lausa ründava sekkumise teiste inimeste eraellu.

Seejuures tuleb rõhutada, et inimestena on Irja ja Inno väga toredad ning nende osalemine Tartu NAK-i üritustel pole seni kaasa toonud mingeid probleeme, vastupidi, nende seltskond on alati olnud väga meeldiv. Samuti on Irja suurepärane luuletaja. Seda suurema kahjutundega peab NAK kui kollektiiv võtma nende blogi suhtes täielikult eitava seisukoha ning paluma avalikkusel seda mitte seostada Tartu NAK-i tegevusega.

WimbergTartu NAK-i liige aastast 2000

1 comment:

voku said...

Teate, ma saan aru et teie hulgas on toredaid inimesi. Väga vähe kursis hetkel kuidas sellega lood on aga.
Tore oleks, kui te tseremoniaalselt heidaksite Inno ja Irja enda rüpest välja, sest nad on mädad inimesed.