Friday, February 29, 2008

NAK - lühendi õige tõlgendus

NAKi kohvikul võib tulla kaubamärgivaidlus Ngu Ah Kui järeltulijatega