Wednesday, October 29, 2008

[€] Vabadussambast saab Moskva sammas?

Vabadussambast saab Moskva sammas? Auuli Tuug, Eesti Postileht Online Vabadussõja võidusamba pildiga esemete tootmine ja müük pole siiani ühegi ärimehe huvi äratanud ja ainus sambaga seotud idee tahab Vabadussamba selle juures oleva kohviku järgi Moskva sambaks ümber ristida.

Pensionär Mall Pätsoner on saatnud kaitseministeeriumisse ettepaneku, mille kohaselt tuleks Moskva kohviku lähedale kerkiv sammas kohvikuteemaliseks muuta. Kõige õigemaks peab Pätsoner Vabadussamba ümbernimetamist "Moskva" sambaks. Praegu Vabadussõja võidusambaks nimetatava mälestusmärgi kujutise ja sümboolika kasutamise õigused kuuluvad kaitseministeeriumile ning sealt tuleb luba küsida kõigi sambaga seotud ideede realiseerimiseks. Lisaks kaitseministeeriumile peab samba kujutise ja sümboolikaga seotud projektide jaoks saama ka samba ideekavandi autorite heakskiidu.

„Sümboolika kasutamist peaks reguleerima hakkama üldised põhimõtted, mille koostamine on hetkel pooleli. Statuut valmib loodevasti koos sambaga,“ selgitas kaitseministeeriumi pressiesindaja Meeli Susi.

Niipalju on siiski praeguseks selge, et „ebasobivalt“ sambasümboolikat kasutada ei tohi. "Tulevase võimaliku Moskva samba kujutis sobib hästi näiteks viinapudelile," ütles Meeli Susi ja kinnitas, et lisaks viinale antaks sambasümboolika kasutusluba mistahes alkoholile.

Seni ei ole kellelegi tulnud kasutusloast ära öelda, kuna keegi pole selle vastu lihtsalt huvi tundnud. Ka kaitseministeerium ise ei ole plaaninud samba sümboolika kasutamist ei suveniiridel ega ka mujal.

Ainus samba sümboolika kasutamisega seotud idee laekus kaitseministeeriumi pensionär Mall Pätsonerilt, kes Vabadussõja suurkujude Johan Laidoneri ja Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi sugulasena soovib Vabadussõja sammast „Moskva“ kohviku järgi ümber nimetada. Endisest insenerist proua Pätsoner on kaitseministeeriumile esitanud ka Moskva samba kujunduse põhijooned. Uus sammas oleks risti asemel tähekese kujuline ning kumaks varasema kõleda nägemuse asemel sõbralikku punast valgus.

Proua Pätsoner palus kaitseministeeriumil oma ideed hinnata. „Sealt ei ole mulle veel vastatud, aga ma esitan selle projekti ka „2011 Tallinn Kultuuripealinnaks“ konkursile,“ sõnas Pätsoner.
„Olen rääkinud ka härra Arnold Rüütliga sel teemal ja ta oli nõus mind toetama "Vabaduse" ümbernimetamisega Moskvaks“. Proua Laidoner on antud teemal suhelnud ka kohvik “Moskvaga”, kus oldi antud plaanist mõistagi suures vaimustuses.

(Artikkel ei väljenda Tartu NAKi ametlikke seisukohti. Etteheited ja pommid saata Brüsselisse).

No comments: