Thursday, August 12, 2010

NAK @ Pärmivabrik

Siis kui kevad alles nägemist ütles, esines NAK ka Tartu Pärmivabrikus:

Foto NAGI's: IMG_6946

Kogu sett: http://nagi.ee/photos/arstionu/sets/279813/

No comments: