Sunday, January 10, 2016

Elav eesti kirjandus õpilasteni viidud!

Tänu kultuuriministeeriumi toetusel (toetusprogramm "Eesti kirjandus") esinesime 2015. aasta jooksul kümnes koolis, mõnes neist mitmele õpilaste grupile järjest (vt Lisa 4 Esinemised). Õpilastele esines üheksa kirjanikku.

Tutvustasime projektitaotluses esitatud teemasid ning kaasasime õpilasi, korraldades lühiluule võitlused. Esinemistes tutvustasime lisaks endale mitmekümne eesti kirjaniku loomingut, ergutasime õpilasi küsimustega kaasa mõtlema.

Igas koolis osales vähemalt 30 õpilast, kuid keskmiselt lausa 60-70, sest mõnes koolis esinemise kahes jaos kõigile keskkooliklassidele, nii et kokkuvõttes osales tuhatkond õpilast.

Vastuvõtt oli kõigis koolides väga positiivne ning kindlasti läksid esinemised korda, innustades kooliõpilasi lugema ja kirjutama.

Suur tänu kultuuriministeeriumile ja eesti rahvale toetuse, koolidele sõbraliku võõrustamise ning publikule osalemise ja kaasamõtlemise eest!

Mõned juhuslikud klõpsud:No comments: