Thursday, August 10, 2006

Murõt ei olõ...ja naka-õi tuud joht olõma kah, tuuperäst, et siidii-plaat om valmis saanu ja tuud saa poodist vai mi käest osta. Kõgõ ilosamb pilt om plaadi all, tuud ma siia es tihanu laati. Ja umbõlõ hää plaat om, peläke-õi. Kaika suvõülikoolin om edimäne näütämine.

1 comment:

afanasjev said...

Tore vituga puu.
v ja k