Friday, August 25, 2006

NAK läheb Tallinna

Tartu NAK võtab bussi ja sõidab Tallinna, külastab tuntud ärimehi, poliitikuid ja korruptante ning küsib neilt olulisi küsimusi. Lähemalt ajakirjanduses.

No comments: