Thursday, September 07, 2006

Aapo annab teada

Aapo kirot: "Täämbä õdagu kell 7 om Talna liinah, Saiakangi uulitsah Pühavaimu keriku kõrval, paigan, midä kutsutas "Hingede õu", CD-plaadi "Murõt ei olõ" näütämise kontsõrt. Laulva ja pilli mängvä Aapo Ilves, Pulga Jaan ja Jan Rahman. Võiolla kiäki viil. Contra näütüsõs. Kontsõrdi iist rahha ei võeta. Plaati saa osta."

No comments: