Monday, September 18, 2006

(:) satraap

teen ettepaneku
õnnistada a. rüütlit
satraabi aunimetusega

nt:

See Moskva satraap on sama palju
Tšetšeenide Itškeeria Vabariigi peaminister
kui Bruno Saul oli EW peaminister.

Selleks, et täide viia teist, oli Dariuse armee,
mida nüüd juhtis Artaphernes, satraap Sardise poeg,
ja Datis, Media admiral(Mardonius oli vigastatud),
teele saadetud varakult septembris 490 eKr.

Kama, kas ta oli siis Moskva formaalne satraap
Eesti NSV-s või EKP KK Presiidiumi liige
ja kuhu ta oma kindralimundri on nüüdseks peitnud.

...kes turakamängu kroonimata satraap.

No comments: