Tuesday, November 21, 2006

(:) luuletus kaluritest

veeleemade alla
mattunud delta
väljus kaosest

mudane vesi
pakitses
kaotusvalust

soodsates paikades
seal kus harujõgi aheneb
sügasid kalurid kanu

No comments: