Thursday, November 09, 2006

(:) luuletus külavanemast

uuri hoolikalt ümbrust
pole ühtki tähist
kivi ega puud

kõik ponnistused
midagi märgata on asjatud
lage tee tühjad kraavid

see pole silmapete
külavanem on oma mõtted
kogunud ja korrastanud

No comments: