Monday, June 15, 2009

matkavad

natuke tartu naklasi ja natuke mitte-naklasi hakkavad homme tegelasteks apelsini laulus. kõnnitakse riiast tartusse, vastu tuleb karusid. võib-olla. kodukale saab bänneri kaudu.
Kirjanike matk

No comments: