Thursday, June 09, 2011

Tartu NAKi uus juhatus

Tartu NAKi juurde loodud mittetulundusühing Tartu NAK pidas oma esimest aastakoosolekut, kus kinnitati aastaaruanne ja valiti uus juhatus koosseisus Margus Konnula (Contra), Vahur Afanasjev ja Kaija Kängsepp.
Koosolekust võtsid volituste kaudu osa kõik 13 liiget.

Juhatus võttis uute liikmetena vastu Veiko Märka, Hedda Maureri, Vahur Afanasjevi ja Mare Sabolotny. Nüüd on Tartu NAKi hääleõiguslike liikmete arv 17.

1 comment:

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

"kus kinnitati aastaaruanne"
Kas te Naklased annate endile aru,et olete osalised
Eesti riigivõimude plaanis hävitada eesti rahvus aastaks 2070.
Vaata seda graafikut ja sa veendud selles ise:
Elanike arvu muutus ja prognoos
http://eesti2030.files.wordpress.com/2011/06/esitlus_riigikogu_1106.pdf