Tuesday, May 19, 2009

NAK otsustas visata Aarne Ruubeni NAKist välja



Absoluutselt kõik NAKi liikmed, kellest enamus ei nõustu siia alla kirjutama, on seisukohal, et hr. A. Ruuben pole juba 70 aastat NAKi tegevusest osa võtnud, lisaks pole ta viimased 80 aastat eriti noor välja näinud.
Seega otsustas NAK visata Aarne Ruubeni NAKist välja, aga kui Ruuben ei ole nõus minema, astub NAK ise NAKist välja.

alla kirjutanud Contra ja kõik teised kirjanike liidu liikmed, kes ei soovi oma nime ega ühtegi raamatut avaldada

No comments: